Støp av gulv og betongrehabilitering av betong og gulvlydisolering industrigulv og epoxy
En tilstandskontroll av betong har til hensikt og kartlegge skadeomfanget og skadeårsakene på betonggulv. En tilstandskontroll på betong bør avdekke føgende:

Armeringsoverdekning
– et covermeter måler avstanden fra betongoverflaten inn til armeringsjernet.

Betongkvalitet
– uttak av borkjerne kartlegger ulike fasthetsverdier (trykk og strekk) og porestruktur.

Karbonatisering
– måling av betongens pH-verdi. Karbonatisering er en prosess der betong reagerer med karbondioksid i luften. Det kan da dannes vann og kalsiumkarbonat, og den korrosjonshindrede virkning i betong opphører og armeringen kan begynne å ruste, og oppsprekking og avskalling av betong kan forkomme.

Klorinnhold – måling av klorinnhold i borestøv. Høyt klorinnhold gjør at betong korrosjon inntrer.

I tillegg bør en tilstandskontroll av betong og gulv innbefatte en visuell kontroll for sår, riss og sprekker osv.

Kontakt gjerne Euro Gulv for mer informasjon om tilstandskontroll betong.
Gulvavretting bil

Kontaktinformasjon

Euro Gulv AS
Nigardsvegen 7, 2640 Vinstra (Vis kart)
Ken Roger Bredeveien
krb@eurogulv.no
Tlf.:+47 906 99 410